Witamy na naszej stronie internetowej. Jeśli nadal będziesz przeglądać i korzystać z tej strony, zgadzasz się przestrzegać następujących warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują relacje EuroDiaxo sp. z o.o.  z Tobą w odniesieniu do tej strony.


Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, nie korzystaj z naszej strony internetowej


Termin „EuroDiaxo sp. z o.o” lub „nas” lub „my” odnosi się do właściciela strony internetowej, której siedzibą jest 62-500 Konin, ul. Armii Krajowej 15/5.  Nasz numer rejestracyjny firmy to 0000732451. Termin „ty” odnosi się do użytkownika lub przeglądarki lub naszej strony internetowej.


Korzystanie z tej witryny podlega następującym warunkom użytkowania:


Treść stron tej witryny służy wyłącznie do ogólnych informacji i użytkowania. Może ulec zmianie bez powiadomienia. Może wykorzystywać pliki cookie do monitorowania preferencji przeglądania. Jeśli zezwolisz na wykorzystywanie plików cookie, dane osobowe mogą być przechowywane przez nas w celu wykorzystania przez osoby trzecie.


Ani my, ani żadna strona trzecia nie dajemy żadnej gwarancji co do dokładności, terminowości, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie w jakimkolwiek konkretnym celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy i wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.


Wykorzystanie jakichkolwiek informacji lub materiałów na tej stronie jest całkowicie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej spełniają określone wymagania.


Ta strona zawiera materiały, które są naszą własnością lub są nam licencjonowane. Materiał ten obejmuje, ale nie ogranicza się do projektu, układu, wyglądu, wyglądu i grafiki. Powielanie jest zabronione inaczej niż zgodnie z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.


Wszystkie znaki towarowe reprodukowane na tej stronie internetowej, które nie są własnością lub nie są licencjonowane na rzecz operatora, są potwierdzane na stronie internetowej.


Nieautoryzowane korzystanie z tej strony może spowodować powstanie roszczenia o odszkodowanie i / lub być przestępstwem.


Od czasu do czasu ta strona może również zawierać linki do innych stron internetowych. Te linki są udostępniane dla Twojej wygody w celu dostarczenia dalszych informacji. Nie oznaczają one, że wspieramy inne strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść połączonych witryn. Korzystanie z tej witryny i wszelkie spory wynikające z takiego korzystania z witryny podlegają prawu polskiemu.


Warunki korzystania

Ostatnia aktualizacja: 16 kwiecień 2019 r

Odpowiedzialność

Oświadczenie o ochronie prywatności

Warunki korzystania

Jak prowadzimy interesy

Mapa witryny

Dostępność
Prawniczy

Facebook

Twitter

InstaGram


Media społecznościowe

62-510 Konin

Kleczewska 25 Konin.

office@eurodiaxo.com


Skontaktuj się z nami

© 2019 EuroDiaxo Korporacja. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Strona domowa  O nas  Usługi  Agencja Pracy  Portfolio  Dla inwestorów  Dla partnerów  Kontakt